current affairs 01.03.2019

  • Current Affairs

    01.03.2019 Tamil Current Affairs

    இந்திய நிகழ்வுகள் மத்திய இரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் ஆந்திராவின் புதிய இரயில் மண்டலத்தை அறிவித்துள்ளார். இது தெற்கு கடற்கரை இரயில்வே மண்டலம் (Southern Coast Railway) ஆகும். இதன் தலைமையிடமாக விசாகப்பட்டினம் உள்ளது. இது…

    Read More »
Back to top button
Close